nvidia sahipli sürücüyü kurmak

Firmasına ait nvidia sürücüsünün PisiLinux’a kurulması
Pisi Linux paketinin yerine sahipli nvidia sürücüsünü aşağıdaki tarife göre kurabilirsiniz.
İlk olarak kartınıza ait nvidia sürücüsünü indirmek için linkteki nvidia web sayfasına gidin “http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us“, and for our Turkish User “http://www.nvidia.com.tr/drivers.”
Driver Download sayfasından kartınıza ait ve 64 bit için sürücüyü araştırın ve sürücüyü indirdiğinizde sonraki basamağa geçebilirsiniz.
Devel paketlerini aşağıdaki komutla kurmalısınız;


sudo pisi it -c system.devel

Bu, sürücüyü kurmak için gerekli devel paketlerini kurar.Daha sonra Nvidia-Kernel-Module’ü inşa etmek için dkms ve kernel-module-headers paketlerini kurmalısınız;

sudo pisi it dkms kernel-module-headers


Şimdi Nouveau açık kaynak sürücülerini sistemden kaldırmalısınız;


sudo pisi rm xorg-video-nouveau


Bu işlemi yapmadığınız takdirde Nvidia-Driver’ı kuramazsınız.ALT+F2 birlikte basarak krunner’ı açın ve kutucuğa “kdesu dolphin” yazın ve enterleyin.Açılan pencereye root şifresini girin. Bu işlem dolphin programını root hakları ile açar. Bu nedenle yaptıklarınıza dikkat edin.

Şimdi /boot/grub2 dizinine gidin ve grub.cfg yi açın.Veya bir Terminal açın ve şunu yazın;

kdesu kate /boot/grub2/grub.cfg

Açılan kate dosyasında kernel satırını arayıp bulun ve “blacklist=nouveau” ibaresini aşağıda gösterildiği gibi ekleyin.

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry ‘Pisi GNU/Linux’ –class pisi –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-simple-13e41073-0541-4a8f-a463-d64b9a15e929′ {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’hd0,msdos2’
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos2 –hint-efi=hd0,msdos2 –hint-baremetal=ahci0,msdos2 13e41073-0541-4a8f-a463-d64b9a15e929
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root 13e41073-0541-4a8f-a463-d64b9a15e929
fi
echo ‘Loading Linux 4.4.4 …’
linux /boot/kernel-4.4.4 root=/dev/sda2 ro blacklist=nouveau quiet splash resume=/dev/sda1
echo ‘Loading initial ramdisk …’
initrd /boot/initramfs-4.4.4

Dosyayı kaydedip çıkın ve sistemi yeniden başlatın.Yeniden başlatıldığında büyük ekran görülebilir endişe etmeyin
Login olduktan sonra nvidia sürücüsünü kuracaksınız.Bunun için “CTRL+ALT+F1” tuşlarına birlikte basın tty ekranı açılır.

Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.tty ekranında numeric keypad kullanılamaz, üstteki rakam tuşlarınız kullanacaksınız.
“sudo su” yazıp kullanıcı şifresini girin.

Sonra:service sddm stop

Nvidia sürücüsünün bulunduğu dizine gideceksiniz(Dosya normal olarak kullanıcının Downloads dizinine iner);

cd /home/name/Downloads

“ls” komutu ile dizinin içindekileri görebilirsiniz ve sürücünün tam ismine erişebilirsiniz.

Dosya izinleri için şu komutu verin(Yıldız olan yerlere sizdeki dosyanın sürüm numaralarını yazın);

chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-***.**.run

ve aşağıdaki komut ile sürücüyü kurun(Yıldız olan yerlere sizdeki dosyanın sürüm numaralarını yazın);

sh NVIDIA-Linux-x86_64-***.**.run

Yükleme başladığında yönergeleri takip edin.Her soruyu Accept, yes veya y ile cevaplayın 32bit-libs kurulurken ve DKMS ile Nvidia-Module tescil edilirken ve nvidia-xconfig oluşturulurken. Kurulum tamamlandığında Yeniden başlatın sürücünün kurulmuş olması gerekir.

Nvidia-Driver güncellerken tty ekranında:

sh NVIDIA-Linux-x86_64-***.**.run –update

veya sürücüyü kaldırmak için tty ekranında

sh NVIDIA-Linux-x86_64-***.**.run –uninstall
komutlarını çalıştırıAdvertisements